Privaatsustingimused

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Outers OÜ (edaspidi Outers) veebilehel https://outers.ee/ (edaspidi veebileht).

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Outers OÜ (Õismäe tee 37-24, Tallinn, registrikood 14775986).

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid, ostavad veebipoest või edastavad Outersile omalt poolt infot.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Outers kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
kauba kohaletoimetamise aadress;
pangakonto number;
kaupade ja teenuste maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
klienditoe andmed.

Isikuandmete kasutamine

Outers kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks veebipoest kauba ostmiseks ja tellimuste täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul
 • kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks
 • ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;
  pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks
 • isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi)
 • veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
  Outers kogub veebilehe külastatavuse statistikat eesmärgiga veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Outersi lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Outers kasutajale teenuseid.

Outers kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi
 • veebilehe majutust
 • veebilehe kasutusstatistika kogumist ja analüüsi
 • veebipoes maksete teostamist
 • raamatupidamistarkvara kasutamist
 • transporditeenuse pakkumist

Outers OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Outers OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Outers rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Outers säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamise andmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Juurdepääs isikuandmetele on Outersi töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid küsimusi, täita kliendi tellimusi ja pakkuda kliendile veebipoe teenust.

Isikuandmetega tutvumine, parandamine ja kustutamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
 • Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@outers.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Outersi meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest iga e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Outersi veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades Outersi veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 • Sessiooni küpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub ja oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.
  Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid.

Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit: Chrome, Safari, Edge.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Outers Google Analytics teenust kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma veebilehitsejale Google Analytics’i keelava laienduse.

Google privaatsustingimustega saab tutvuda siin.

Privaatsustingimuste muutmine

Outers jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@outers.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).